Appendix

Już w pierwszej fazie realizacji projektu LOST LANGUAGES okazało się, iż zmianie będą musiały ulec niektóre z głównych założeń. Po pierwsze, dla wszystkich bez wyjątku język jest narzędziem komunikacji i założenie, iż muzyka może stać się platformą porozumienia jest nader abstrakcyjne.

Z tym łączy się następne zastrzeżenie, iż znajomość przez lektora jakiegokolwiek drugiego języka, dzięki któremu może on się skomunikować staje się przeszkodą w pozostawaniu w języku ginącym, na którego nagraniu zależy autorowi projektu.

Podobną przeszkodą w nagraniu, jest obecność osób trzecich, bez których dotarcie do ludzi mówiących ginącym językiem jest częstokroć niemożliwe.

Po wtóre, problematycznym i trudnym do przewidzenia jest fakt, czy po dotarciu na miejsce znajdzie się ktokolwiek, kto biegle – lub choć jako-tako włada ginącym językiem. Praktyka pokazuje, iż nawet w społeczności kilkutysięcznej często nie sposób odnaleźć tych mówiących językiem swoich przodków.

With bass

Do tego dochodzą problemy praktyczne związane z transportem kontrabasu, które wymuszają post-kompozycję, problemy z nagrywaniem native’ów przed kamerą i do mikrofonu, czy choćby fakt, iż nie każdy jest gawędziarzem..